گروه آموزشی پایه سوم ابتدایی

گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی شهرستان دیّر

برنامه عملیاتی

برنامه عملیاتی گروه آموزشی پایه سوم ابتدایی شهرستان دیر

آبان ماه:

تهیّه و تدوین جدول زمان بندی دروس پایه سوم و ارسال آن به مدارس شهرستان

تهیّه و تدوین نمونه برنامه کلاسی پایه سوم وارسال آن به مدارس شهرستان

تهیه وتدوین تکلیف هفتگی بنویسیم وریاضی وعلوم اجتماعی وارسال آن به اداره

جلسه با اولیاء دانش آموزان پایه سوم

تهیّه وتدوین راهنمای تدریس قرآن سوم

آذرماه:

بازدید از آموزشگاه ها وارسال گزارش آن به اداره

شرکت در جلسات هماهنگ کننده گروه های آموزشی

نظارت وراهنمای وتبادل نظر با آموزگارن پایه سوم

برگزاری کارگاه آموزشی قرآن کلاس سوم

تهیه وتدوین سوالات دروس ریاضی و بنویسیم وارسال نمونه آن به مدارس شهرستان

تهیّه وتدوین چک لیست درس هدیه آسمان وارسال به مدارس

تهیّه وارائه طرح درس بر اساس روش های نوین تدریس و ارسال آن به مدارس

برگزاری جشن قرآن

دیماه:

تهیّه وتدوین نمونه سوالات درس های ریاضی و بنویسیم ومتن املا ء پیشنهادی نوبت اول وارسال آن به مدارس

بازدید از مدارس وارائه گزارش به اداره

تهیّه وتدوین شیوه های ارزشیابی مستمر و پایانی دروس سوم وارسال آن به مدارس

تقدیر از دانش آموزان مدارس در فعالیت های مختلف

تقدیر از معلمان خلاق و مبتکر و فعال

تهیّه وتدوین پوشه کار دانش آموزان پایه سوم

ارسال نمونه معیار های ارزشیابی توصیفی به مدارس

بهمن ماه:

شرکت در جلسات شورای آموزگاران مدارس ابتدایی

برگزاری المپیاد ریاضی علوم تجربی بنویسیم پایه سوم

برگزاری نمایشگاه آثار دانش آموزان

فراخوان مقالات وتجربیات معلمان

برگزاری نقاشی ویژه دهه فجر

ارائه راهکار ها وپیشنهادات همکاران در خصوص پیشرفت آموزشی

فراخوان مقاله با عنوان شیوه های نوین تدریس و روش های جذاب و ابتکاری در دروس

اسفندماه:

بررسی شیوه های موثر تربیت دانش آموزان

بازدید از مدارس وتشویق و ترغیب آموزگاران در فراگیری روش های نوین ومشارکتی تدریس

تقدیر از معلمان نمونه

تهیّه وتدوین گزارش عملکرد سه ماه وارسال آن به هماهنگ کننده ی گروه های آموزشی

کاشت نهال توسط دانش آموزان پایه سوم در هفته درخت کاری

بررسی گزارشات وطرح های ابتکاری وارسال آن به  مدیران مدارس وتقدیر از بهترین طرح ها در طول سال تحصیلی

نقد وبررسی کتب درسی و مجلات رشد

فروردین ماه:

نقد وبررسی پیک های نوروزی

تشکیل کلاس های جبرانی برای دانش آموزان

جلسه با اولیاءجهت آمادگی دانش آموزان برای برگزاری امتحانات نوبت دوم

 

                                                    سرگروه آموزشی پایه سوم ابتدایی شهرستان دیر

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۸۹ساعت 9:20  توسط علی منصوری  |